CÔNG TY TNHH

EMIS

Effective Manufacturing Improvement Solution

Về chúng tôi

WELCOME TO CÔNG TY TNHH EMIS - EFFECTIVE MANUFACTURING IMPROVEMENT SOLUTION

Đi cùng với tốc độ phát triển của thị trường, việc cạnh tranh về giá thành, đổi mới mẫu mã, chất lượng sản phẩm là một trong những yếu tố thực chất tạo nên sự lớn mạnh của công ty. Việc cải tiến tăng năng suất, chất lượng, giảm nhân lực, giảm lãng phí, tự động hóa là nền tảng cấp thiết để duy trì và phát triển công ty. Nhóm tư vấn cải tiến sản xuất EMIS là một trong những thành viên đi đầu trong lĩnh vực tư vấn, thực thi cải tiến, đào tạo nguồn nhân lực nhằm tối ưu hóa chi phí và tăng hiệu quả công việc.

emis

Đơn vị bạn cần
cải tiến?

Cùng với tốc độ phát triển của thị trường, cạnh tranh về giá thành, đổi mới mẫu mã, chất lượng sản phẩm là những yếu tố thực chất tạo nên sự lớn mạnh của công ty

Emis

Vì sao chọn EMIS

Nhóm tư vấn cải tiến sản xuất EMIS là một trong những thành viên đi đầu trong lĩnh vực tư vấn, thực thi cải tiến, đào tạo nguồn nhân lực nhằm tối ưu hóa chi phí và tăng hiệu quả công việc.

Giàu Kinh nghiệm
Tiết kiệm chi phí
Tiết kiệm thời gian
Uy tín
Kế hoạch tỉ mỉ
Giảm nhân lực

DỊCH VỤ CHÍNH

Việc cải tiến tăng năng suất, chất lượng, giảm nhân lực, giảm lãng phí, tự động hóa là nền tảng cấp thiết để duy trì và phát triển công ty.

Lượt khách hàng/năm
+
Dự án/năm
+
Năm kinh nghiệm
+
Đối tác
Scroll to Top