Dịch thuật

DỊCH THUẬT

Gói dịch vụ của chúng tôi:
– Dịch, soạn thảo báo cáo, văn bản
– Dịch, soạn thảo hợp đồng
– Dịch theo công trình, theo ngày, tuần
– Dịch các tài liệu kỹ thuật,…

Bảng giá dịch vụ: theo thời lượng, thỏa thuận.

 
Tiếng Anh
Tiếng Hàn
Tiếng Nhật
Tiếng Trung

Hợp tác cùng phát triển

Đảm bảo bí mật kinh doanh của khách hàng – Chia sẻ trách nhiệm
Scroll to Top