Đào tạo kỹ năng

ĐÀO TẠO KỸ NĂNG

Với kinh nghiệp thực thực tế qua 20 năm làm việc, chúng tôi nhận thấy các anh/chị/em quản lý cấp trung, cấp thấp và nhân viên là những người nắm giữ tài sản rất lớn của doanh nghiệp và chính là nguồn trực tiếp tạo ra sản phẩm. Để nâng cao năng suất và chất lượng thì vai trò của họ là rất lớn.
Phương châm của chúng tôi là tập trung vào việc đào tạo kỹ năng, tinh thần làm việc cho người quản lý ở cấp độ trung, thấp và nhân viên trong nhà máy, đặc biệt là các anh/chị không có đủ điều kiện học tập các chương trình đại học, cao học,…
Gói đào tạo của chúng tôi bao gồm:
+ Kỹ năng quản lý
+ Thái độ làm việc
+ Quản lý thời gian và sắp xếp công việc
+ 3Đ – 5S

dao tao
Đào tạo kỹ năng, thái độ làm việc cho công nhân.
dao tao
Đào tạo kỹ năng quản lý cần thiết cho anh/chị/em quản lý cấp thấp

Hợp tác cùng phát triển

Đảm bảo bí mật kinh doanh của khách hàng – Chia sẻ trách nhiệm
Scroll to Top